Issue 3 - 4/2022

Collections preservation

TECHNIKY DEZINFEKCIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Knižné väzby, ktoré sú prevažujúce v knižničných fondoch, často zastúpené aj v umelecko-historických zbierkach, môžu byť kontaminované rôznymi mikroorganizmami. Preto je často...

Informačná etika

DELFSKÁ ŠTÚDIA O INFORMAČNEJ ETIKE: VÝSLEDKY ANALÝZ DISKURZU

V príspevku sú predstavené výsledky analýz diskurzu vybraných expertov zo SR a ČR v rámci Delfskej štúdie o informačnej etike. Štúdia je súčasťou širšieho projektu zameraného na...

Interview

ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR A ODBORNÍK SO SRDCOM

Ak sa retrospektívne pozrieme na časy nedávno minulé, zistíme, že z aktívneho odborného obzoru vypadlo niekoľko knihovníckych osobností, ktoré formovali a udávali tempo v posledných...

Digital content

MOŽNOSTI ZÁPISU TECHNICKÝCH METADÁT DIGITÁLNYCH OBJEKTOV A VYTVORENIE VLASTNEJ METADÁTOVEJ SCHÉMY PRE ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE

Technické metadáta slúžia k zaznamenávaniu technických vlastností digitálnych objektov a umožňujú spolu s ďalšími typmi metadát uchovávať, ochraňovať a spravovať archivované...