VYUŽITÍ APLIKACÍ BI V PRAXI INFORMAČNÍCH INSTITUCÍ

Znalostná spoločnosť

Digitální transformace se promítá nejen do podnikového řízení a optimalizace procesů, ale také do více a více společenských oblastí i do národních politik. Především se ale již projevuje i v běžné praxi a postupně se stává automatickou součástí manažerského přístupu ve všech typech institucí. Výsledkem čtvrté průmyslové revoluce by měla být maximalizace efektivity veškerých procesů v institucích, což podporují mimo jiné také nástroje business intelligence.

Podstatou Business Intelligence je provádět strategická i běžná operativní rozhodnutí v instituci rychle, avšak s vysokou mírou spolehlivosti. Proto se aplikace BI neustále velmi rychle vyvíjí a postupně optimalizují na základě požadavků svých uživatelů a moderních trendů. Cílem článku je představit význam aplikací business intelligence pro řízení institucí a uvést konkrétní příklady jejich aktuálního možného využití v praxi informačních institucí.

ilustračné foto: pexels.com
Share: