Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Redakčné uzávierky 2017

Milí naši prispievatelia, v roku 2017 sa tešíme na Vaše články v nasledovných termínoch:

    

1/2017                   31.  1. 2017        

  
2/2017                     2.  5. 2017


3/2017                   30.  6. 2017    * predĺžené do 15.8. 2017

              
4/2017                    31. 10. 2017

         

         

       

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR