Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Pripravuje sa 39. ročník konferencie INFOS

25. - 28. apríla 2017 sa už po 39. krát bude konať medzinárodné informatické sympózium INFOS. 

Odborníci sa už tradične stretnú v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

 

Aktuálne sa ústrednou témou sa stala problematika transformácie knižníc a výzvy                         4. priemyselnej revolúcie.

Obsahovú štruktúru tohtoročného podujatia tvorí šesť základných blokov odborných tém:

  • Aktuálne trendy a výzvy pre knihovníctvo
  • 4. priemyselná revolúcia v knižniciach
  • Inovatívne projekty pamäťových a fondových inštitúcií
  • Služby knižníc pre modernú spoločnosť
  • V knižnici má / má mať prvé miesto človek
  • Knižnice a knihovníctvo podľa mladých profesionálov

Podrobný popis tematických blokov INFOS 2017Elektronickú prihlášku príspevku je potrebné zaslať do 10. marca 2017.

Plné texty príspevkov zasielať do 15. apríla 2017.


Podrobnejšie informácie o INFOS 2017 nájdete na webovej stránke:

http://www.infolib.sk/sk/aktuality/infos-2017-vyzva-zaujemcov-prednesenie-odborneho-prispevku.html

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR