Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Dotazník - Knihovnícke časopisy na Slovensku

Študentka 3. ročníka odboru Knižniično-informačné štúdiá na Katedre knižničnej a informačnej vedy, Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave (KKIV FiF UK), pripravuje bakalársku prácu k téme knihovníckych časopisov na Slovensku a ich histórii.

Ponúknúť tak chce prierez ich minulosťou a priblížiť zároveň aj súčasný stav periodík, ktoré sa venujú problematike knižníc, knihovníctva, knihovníckej profesii a podobne.

Pre knižnice, vydávajúce takýto typ časopisu, pripravila, za účelom spomínanej baklárskej práce dotazník, s konkrétnymi otázkami. 

Na základe odpovedí daných knižníc bude môcť spracovať svoj prehľad čo najkomplexnejšie.

K odpovediam sme pridali i tie  z našej redakcie a zároveň touto cestou chceme informovať o existencii dotazníka a vyvolať tak čo najväčší záujem knižníc o spätnú väzbu.

DOTAZNÍK    

     

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR