Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Aj také bolo MEMORY 2017

 

 

KONFERENCIA MEMORY 2017:

 

MGR. JÁN VALO,

Filozofická fakulta UK, Katedra archivnictva a PVH

Aj druhý ročník tohto podujatia - vedecká konferencia MEMORY 2017 ukázala ako dôležité sú stretnutia odborníkov a ľudí z viacerých disciplín v oblasti ochrany a sprístupňovania nielen nášho bohatého kultúrneho dedičstva. I tento ročník síce trval iba jediný deň na ktorom odznelo dovedna 15 zaujímavých ako aj hlavne podnetných príspevkov, ale poskytol predovšetkým priestor na prezentáciu obrovského množstva zaujímavých projektov, otvoril niektoré doteraz nevyriešené otázky a zasadil semienko podnetov na nové nápady či ďalšiu tvorivú prácu nielen v oblasti archívnictva, muzeológie, knižničnej a informačnej vedy.

 

Ako jeden z organizátorov podujatia pevne verím, že všetky prednesené príspevky budú čoskoro publikované v pripravovanom zborníku a dúfam, že v poradí tretí ročník konferencie MEMORY bude ešte lepší ako tie doterajšie úvodné. Rovnako dúfam, že sa výrazne rozšíri záber účastníkov aj o ďalších odborníkov z iných pamäťových a fondových inštitúcií, vedeckých pracovísk či už zo Slovenska alebo zahraničia."

 

 

RNDr. MICHAL ČERNÝ,

Filozofická fakulta MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví

Konference pro mne byla zajímavá v několika pohledech. Tím prvním byla schopnost integrovat – různé přístupy, pohledy, témata. Paměťové instituce představují velice široký rámec různých organisací s rozličnými oblastmi zájmů, ale také problémy. Přišlo mi velice zajímavé se seznámit s tím, jak to vidí Ti druzí a současně případně hledat mosty mezi jednotlivými aktéry – od přímé spolupráce, po vzdělávání nebo volnou inspiraci.

 

Druhým zajímavým bodem pro mne byla odvaha ke změně. V podstatě všichni si uvědomujeme, že instituce, které zastupujeme a ve kterých pracujeme, mají jisté problémy a limity. Pokud mají uspět ve 21. století, musí se transformovat. K této změně je třeba odvahy, protože znamená vyjití z bezpečí a standardů. Myslím, že právě taková odvaha, byť místy spojená se zdravou kritikou či skepsí, zde byla přítomná. Paměťové instituce jsou kritické, přísné, tradiční, ale současně otevřené k růstu, spolupráci a změnám.

V neposlední řadě mne potěšila absence předsudků. Měl jsem pocit, že jednotliví účastníci mají ochotu naslouchat a vnímají, že to, co dělá ten druhý, může být přínosné také pro ně. Že i jim to může pomoci, případně mu může být sám nápomocen. Doufám také, že se účastníci nebojí humoru, který zde byl přítomen též. Nebrat sám sebe příliš vážně, mít schopnost nadhledu, je nezbytným předpokladem pro komunikaci. Pro pozvání druhého, pro pěstování spolupráce.

Na závěr si dovolím ještě jednu méně vážnou poznámku. Velice mne zaujalo občerstvení ve formě kávy a bábovky. V žertu a nadsázce se říká, že právě tyto dvě potraviny představovaly v Českých zemích větší hodnotový rámec u běžného měšťanstva nežli vlastenectví  a národovectví. Mám pocit, že snaha o společnou reflexi hodnot se – byť nevím zda zamyšleně – projevila také zde. Společné sdílení hodnot a společenská zodpovědnost totiž představují onen půdorys integrující spolupráce o kterém jsme mluvili prve."

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR