Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Rozhovor - iSchools / Interview - iSchools

Autori: Eva Vašková; Michael Seadle
Číslo: 2/2018 -
Rubrika: Informačné vzdelávanie / Information Education
Kľúčové slová: informačné vzdelávanie

            

           

           

 

Answers by Michael Seadle, Executive Director of the iSchools

         

         

       

         

     

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR