Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Inovace kurzu kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu /Course Creative Work with Information: from the Cassic concept of e-learning to the Web course

Autor: Michal Černý
Číslo: 2/2018 -
Rubrika: Informačné vzdelávanie / Information Education
Kľúčové slová: informačné vzdelávanie

 

Článek popisuje způsob fungování, tematickou obsažnost i strukturu kurzu Kreativní práce s informacemi. Ukazuje, jakým způsobem může být proces kreativní práce s informacemi interpretován v kontextu knihovním i pedagogickém, z jakých témat je možné ho složit a také to, jakým způsobem souvisí s kritickým myšlením nebo technologiemi.

 


 

The paper describes the way of functioning, the thematic content and the structure of the course Creative work with information. It shows how the process of creative work with information can be interpreted in the context of both library and pedagogical, on what topics it can be composed, and how it is related to critical thinking or technology.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR