Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Meta data – guide to digital information and deep Web Word

Autor: Piotr Malak
Číslo: 4/2017 - informačné prostredie
Rubrika: Digitalizácia / Digitalization
Kľúčové slová: digitalizácia, metadáta

Digital information is one of significant factor of modern word. From one hand they contribute to unbelievable data volume growth, but from the other they are guides to valuable information, which quite often is available only through the meta data. Current article deliver short introduction into digital information, information searching paradigms and meta data role, importance and errors during their creation.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR