Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Informačné interakcie 2017: prehľad príspevkov / Information interactions 2017: review of the contributions

Autori: Katarína Buzová; Michaela Melicherová
Číslo: 4/2017 - informačné prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: informačná spoločnosť, informačné vzdelávanie, knižnično-informačná veda

Dňom 17. októbra 2017 o 9.00 hod. sa v konferenčnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave otvoril ďalší ročník medzinárodnej konferencie Informačné interakcie v spolupráci Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tohtoročná konferencia bola organizovaná ako súčasť výskumného projektu VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy a projektu APVV 15-0508 Human Information Behavior in the Digital Space (HIBER). Partnermi konferencie boli Cosmotron Slovakia and Bohemia, spoločnosť SVOP s. r. o, ITlib: Informačné technológie a knižnice a Vydavateľstvo odbornej literatúry Poradca s. r. o.


Information interactions 2017: review of the contributions

The aim of this paper is to summarize contributions from Information Interactions 2017 – international conference held in the University Library in Bratislava on 17th of October 2017. Main organizers, Department of Library and Information Science (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) in collaboration with University Library in Bratislava, invited speakers from Netherlands, Hungary, Czech Republic, Poland and Slovakia. Their contributions were focused on topics as information behaviour of researchers, digital scholarship and information literacy.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR