Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Členský míting euroCRIS tentokrát v Bratislave / Membership meeting eurocriS this time in Bratislava

Autor: Danica Zendulková
Číslo: 4/2017 - informačné prostredie
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: Konferencie, semináre, školenia, akcie , euroCRIS

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS, ktorý sa koná každoročne v jesennom období a vždy v inom európskom regióne, sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. 11. 2017 na Slovensku. Jeho hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré v práve sa končiacom roku dovŕšilo 10 rokov členstva v tejto organizácii.


Membership meeting eurocriS this time in Bratislava

The regular strategic membership meeting of the international organization for research information euroCRIS, which takes place annually in autumn and always in another European region, took place in Slovakia on 20-22 November 2017. It was hosted by the Slovak Centre of Scientific and Technical Information, which reached 10 years of  membership in this organization at the end of the year. The main topic of the meeting was Research Information and Open Science.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR