Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2017 - informačné prostredie

Príhovor /Address

Vedecká komunikácia / Science Communication

Otvorený prístup / Open Access

Informačná gramotnosť / Information Literacy

Hlavné články/ Main Articles

Informačné správanie / Information Behavior

Predstavujeme / Introducing

Podujatia / Events

Sivá literatúra / Grey Literature

Knižnice / Libraries

Digitalizácia / Digitalization


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR