Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Online služby městské knihovny v Praze / Online Services of municipal Library of Prague

Autor: Zuzana Hartmanová
Číslo: 3/2017 -
Rubrika: E-služby / E-services
Kľúčové slová: knižnice, elektronické služby

Příspěvek přináší základní seznámení s hlavními službami, které Městská knihovna v Praze poskytuje uživatelům v online prostředí. Článek se soustředí převážně na majoritní pozici tvorby elektronických knih, která patří v současnosti k nejžádanějším a nejfrekventovanějším službám, které Městská knihovna v Praze poskytuje. Dále specifikuje dílčí kritéria a standardy tvorby elektronických knih a okrajově se věnuje i dalším online službám. Mezi ty patří například správa vlastní digitální knihovny nebo přístup k oborovým databázím.


Online Services of municipal Library of Prague

This contribution brings basic insight into the main online services provided by Municipal Library of Prague. The article focuses mainly on e-publishing, which is now the major and most frequented part of the library‘s online services. As another topic this article specfies the partial requirements and standards of creation of an e-books and is marginally devoted to others online services – the digital library itself or the access to the humanities databases.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR