Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

INFOS 2017 – Aj knižnice „chcú revolúciu“ / INFOS 2017

Autor: Eva Vašková
Číslo: 3/2017 -
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: knižnice, knihovníctvo, podujatia

Tradičná konferencia a možno pre knihovnícku obec tak trochu netradičná hlavná téma diskusie. INFOS 2017 sa pýtal na výzvy 4. priemyselnej revolúcie pre knižnice a na ich transformáciu v tomto aktuálnom procese. A týka sa vôbec priemyselná revolúcia knižníc?


INFOS 2017

Traditional conference and for the librarians maybe non-traditional main topic for a discussion. INFOS 2017 had asked about the challenges 4. industrial revolution for a libraries and their transformation in this current process. And at all … 4. industrial revolution relate to libraries?

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR