Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Príhovor

Autor: Silvia Horáková
Číslo: 2/2017 - vedecká komunikácia
Rubrika: Príhovor /Address
Kľúčové slová:

„Problémom dneška je, ako vhodne pýtať poplatky za elektronický prístup. Nezisková povaha Journal of Clinical Investigation prichádza s riešením – nepýtať poplatky!“

...napísal v roku 1996 Ajit Varki, šéfredaktor spomínaného časopisu, ktorý sa tak stal prvým biomedicínskym časopisom s otvoreným prístupom. Avšak úplne prvý časopis s otvoreným prístupom, ktorý vychádza dodnes sa volá sa New Horizons in Adult Education. Začal vychádzať v roku 1987 v rámci Syrakúzskej univerzity a prispievali doňho hlavne študenti. Jeho cieľom bolo pomocou počítača šíriť najnovšie poznatky zo vzdelávania dospelých, prepojiť komunitu a rozvíjať diskusiu medzi odborníkmi. Články boli  akceptované na diskete, emailom, faxom alebo v papierovej kópii. Časopis bol posielaný približne 400 záujemcom v 10-tich krajinách sveta.

Medzi priekopnícke považujeme až obdobie po roku 1993, kedy je kvôli rozšíreniu internetu badať značný nárast časopisov s otvoreným prístupom. Ich obsah bol zdieľaný a preposielaný emailom, boli výlučne financované skupinami vedcov a založené na dobrovoľnosti. Po roku 2000 nasledujú takzvané inovačné roky, kedy boli formulované prvé medzinárodné vyhlásenia o otvorenom prístupe (Budapeštianska iniciatíva, Berlínska deklarácia a vyhlásenie z Bethesdy). Po roku 2005 nastávajú konsolidačné roky. Niektoré z významných vydavateľstiev začínajú ponúkať časopisy s otvoreným prístupom financované autorskými poplatkami v malom rozsahu.

Dnes, po 30-tich rokoch od vydania prvého časopisu s otvoreným prístupom, v Directory of Open Access Journals (DOAJ) založeného v roku 2003 vo Švédsku, registrujú viac ako 9000 časopisov a približne 2,5 milióna článkov, ktoré pokrývajú všetky odbory vedy, technológie, medicíny, sociálnych a humanitných vied. To tvorí približne 30 % všetkých vedeckých recenzovaných časopisov.

Na Slovensku sa pomaly rozbiehame aj my. Minulý rok vznikla v rámci CVTI SR kontaktná kancelária pre Open Access, ktorá sa zapája do medzinárodných projektov na podporu otvoreného prístupu (napr. OpenAire a SCOAP3), monitoruje slovenské OA časopisy (je ich približne 50) a jej úlohou celkovo je rozširovať povedomie o otvorenom prístupe. Taktiež vznikla pracovná skupina, ktorá sa stretáva 2x ročne a rieši aktuálne problémy spojené s otvoreným prístupom.

Silvia Horáková
silvia.horakova@cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR