Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Predátori: podvodné praktiky v Open Access publikovaní / Predators: Fraudulent Practices in Open Access Publishing

Autor: Lucia Nižníková
Číslo: 2/2017 - vedecká komunikácia
Rubrika: Otvorený prístup / Open Access
Kľúčové slová: open access, publikačná činnosť

„Predátorskí vydavatelia sú vydavatelia, ktorí zneužívajú model zlatej cesty na vlastné obohatenie. Tvária sa ako vedecké médiá, a pritom publikujú články výmenou za poplatky od autorov. Charakterizuje ich vyššia či nižšia miera podvodnosti a netransparentná činnosť. Niektorí tvrdia, že sídlia v New Yorku, no v skutočnosti pochádzajú z Nigérie. Iní vraj vyžadujú prísne recenzné konanie, ibaže nijaké neuskutočňujú.“

Jeffrey Beall v rozhovore pre portál The Chronicle of Higher Education

Príspevok prináša základné fakty o podvodných praktikách, ktoré sa v posledných rokoch rozmohli v súvislosti s novou formou publikovania – v režime Open Access. Článok mapuje oblasti, ktorých sa tento fenomén dotýka (články, monografie i konferencie) a ukazuje príklady nekalého publikovania prakticky z celého sveta. Odhaľuje praktiky, vďaka ktorým sa autor môže vyhnúť nástrahám predátorského časopisu, a sumarizuje stav tejto problematiky vo vzťahu k renomovaným citačným databázam. V závere prináša aktuálne informácie o tzv. Beallových zoznamoch a aktivite, ktorá vznikla bezprostredne po ich stiahnutí z webu.


Predators: Fraudulent Practices in Open Access Publishing

Article deals with predatory publishing practices expanding due to the open-access model of publishing scholarly journals. It maps the areas stricken by predators mostly (articles, monographs, conferences) and shows the examples of scam publishing from all over the world. It reveals fraudulent practices to help the authors avoid predatory journals and publishers and, finally, measures the relationship between predators and reputable citation databases.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR