Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Pokročilá informační podpora v Národní technické knihovně / Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

Případová studie z Národní technické knihovny v Praze popisuje vývoj informační podpory založené na uživatelsky orientovaném přístupu. Její podobu ukazuje na příkladu dvou konkrétních služeb; individuálních konzultacích a informační podpory pro střední školy.


Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

A case study from the National Library of Technology in Prague describing the evolution of its information support strategies based on a user-oriented, backward design approach. Two specific services are highlighted: individual consultations and instructional support for secondary schools.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR