Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities / Project INDIHU – development of tools and infrastructure for digital humanities

Autori: Ivana Šlapáková ; Martin Lhoták
Číslo: 1/2017 - mobilné aplíkácie v knižniaciach
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: projekty, digital humanities

V roce 2016 byl zahájen pětiletý projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities. Koordinátorem je Knihovna AV ČR a na projektu s ní spolupracuje také Národní knihovna ČR a šest ústavů Akademie věd ČR. Hlavním cílem projektu je vývoj nástrojů, které usnadní práci s digitálními daty a propojení dat v humanitních oborech. V rámci projektu vznikne zastřešující platforma, která bude sloužit k prohledávání rozmanitých databází z oblasti humanitních věd. Dále bude vyvinut prototyp virtuální výstavy, virtuální znalostní báze a bude integrován open source OCR mechanismus. Projekt bude probíhat do konce roku 2020.


Project INDIHU – development of tools and infrastructure for digital humanities

In 2016, the five year project called INDIHU was initiated. The project aims at developing tools and infrastructure for digital humanities. The Library of the Academy of Sciences is its main coordinator and it works on it together with the National library of the Czech Republic and with six institutes of the Academy of Sciences. The project´s main goal is to develop tools that simplify working with digital data and the interconnection of data in humanities. Within the project, an umbrella platform will arise, which will serve for delving into various databases in the humanities area. Besides that, a virtual exhibition prototype and a virtual knowledge base will be developed, and an open source OCR mechanism will be integrated. The project will take place until the end of 2020.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR