Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2012 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií

Hlavné články/ Main Articles

Bibliografia / Bibliography

Otvorený prístup / Open Access

Predstavujeme / Introducing

Príhovor /Address

IFLA / IFLA

Projekty/Projects

Rozhovor s...

Riadenie knižníc a marketing

Z podujatí

Normy a štandardizácia

Ivana Hrubá; Mária Žitňanská:
Technická normalizácia – činnosť TK 69

Infomix

Príloha

Veda

Knižnično-informačné systémy

Školské knižnice

Bezbariérové knižnice

Zlata Houšková:
Knihovna bez bariér


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR